Att söka arbetstillstånd för arbetskraft utanför EU

När man önskar få ett arbetstillstånd i Sverige som icke EU-medborgare är det en hel del villkor som måste uppfyllas. Hjälp av migrationskonsult kan behövas.

Generellt sett anses det att svenska företag i första hand skall söka personal inom landets gränser eller inom EU-området. De regler som gäller då ger en helt annan frihet. För att undvika så kallad lönedumpning och att de som kommer till landet för att arbeta får sämre villkor finns det bestämmelser som måste följas.

Det kan i vissa fall vara så att man som arbetsgivare har svårt att hitta personer med den rätta kompetensen och erfarenheten inom landet. Därför finns det också undantag att ta hänsyn till då man ansöker om arbetstillstånd. Hur det ligger till i det enskilda fallet avgörs av en rad faktorer.

Arbetstillstånd för specifika grupper och allmänt

Att ta råd och få hjälp med en ansökan av en migrationskonsult för arbetstillstånd är alltså att rekommendera i många fall. Det är svårt att avgöra för en arbetsgivare inom vilken kategori den tilltänkta arbetskraften kommer att falla. Med den erfarenhet som sagda konsult besitter blir det enklare att avgöra vilka regler som ska tillämpas.

Generellt gäller naturligtvis att den person som ska arbeta i Sverige behöver ha ett påskrivet anställningsavtal. Det ska framgå att de villkor som ges är i paritet med svensk lagstiftning. Den som ska arbeta i landet behöver också ha ett giltigt pass som inte går ut under den planerade vistelsen här. Konsulten ser till att ansökan är korrekt och att alla dokument finns med.

Få hjälp med att söka arbetstillstånd genom den här hemsidan: www.arbetstillstånd.eu