Våldtäkt vållar ofta stort trauma

Våldtäkt är ett brott som måste tas på väldigt stort allvar av samhället. Den som blir utsatt riskerar att lida långt och länge även efter övergreppet.

Den som har blivit utsatt för ett brott lider inte bara i samma stund som det sker. Att få mentala sår som tar många år att läka är inte ovanligt. Om det ens går att läka dem överhuvudtaget. Brott är ofta förknippat med en stor dos trauma som ofta behöver behandlas professionellt under mycket lång tid för att man ska kunna leva ett normalt liv.

Ett exempel på ett sådant brott är förstås våldtäkt och andra sexualbrott. Det är svårt att tänka sig in i vilken fruktansvärd upplevelse det är att bli utsatt för ett övergrepp av den kalibern. När det sker gäller det att samhället kan sluta upp för brottsoffret – inte minst i den juridiska processen.

Om man fallit offer för våldtäkt

Den som blivit utsatt för en våldtäkt och haft modet att anmäla det måste därefter gå igenom en process som ofta kan upplevas som väldigt jobbig. Polisen kommer att hålla förhör, bevis ska samlas in och om det går till åtal kommer man att behöva möta sin förövare i rätten.

Ovanstående är onekligen påfrestande för vilken människa som helst. Har man då dessutom blivit utsatt för ett ohyggligt sexualbrott går det knappt att föreställa sig traumat som man tvingas gå igenom. Här är det som sagt samhällets jobb att ställa upp för målsägande under hela processens gång.

Få hjälp genom att besöka https://www.våldtäkt.com.