Att tänka på om man befinner sig mitt i en vårdnadstvist

Att hamna i en vårdnadstvist med sin före detta partner är troligtvis en av de jobbigare saker man kan vara med om. Vissa saker kan dock förenkla processen. 

Ingen planerar att hamna i en vårdnadstvist med sin partner. I samma ögonblick som ett barn kommer till världen är de flesta ense med sin respektive om att händelsen är det vackraste de varit med om. Att man senare i livet ska bli så osams kring sitt barn att man måste söka juridisk hjälp är det få som planerar för. 

Men, framtiden kan ingen styra över, och i vissa fall händer det saker i relationen mellan föräldrarna som gör att en vårdnadstvist blir ofrånkomlig. Ibland handlar det om påverkan från övrig familj, en ny partners intågande i barnets liv eller att en av föräldrarna missbrukar substanser som barnet bör skyddas ifrån. 

En vårdnadstvist för barnets bästa

Då kan en vårdnadstvist vara det bästa för barnet på sikt. Ett tillfälle där lag och rätt används för att garantera att barnet blir väl omhändertaget. Många har hört skräckhistorier om vårdnadstvister där en, för barnet, skadlig förälder fått vårdnaden, men man ska komma ihåg att dessa fall är mycket sällsynta. 

Det finns några saker som kan göra en vårdnadstvist lättare att gå igenom. Som kan förenkla för föräldern och på sikt vara hjälpsamt för barnet. Små tips som kan hjälpa de stridande parterna att hålla en god kurs och inte förlora sig i smutskastning eller liknande under resans gång. 

Så kan man agera under en vårdnadstvist

Det absolut första är att alltid tänka utifrån barnets perspektiv. Osämjan till trots bör det alltid vara barnets bästa som värderas högst. Barnets mående måste få gå före sårade känslor, brutna löften föräldrar emellan och åsikter från övriga familjemedlemmar och påtryckningar från vänner. 

Barnets mående under vårdnadstvisten måste kontrolleras med jämna mellanrum. Kanske mår barnet bra av att få samtala med någon annan än föräldrarna. Familjerätten har ofta kontakt med duktiga kuratorer och liknande som är experter på att samtala med barn och känna efter hur de mår. 

Man måste inte dela med sig av sin vårdnadstvist

I en tid då många människor sysslar med sociala medier och är vana att ge sina följare stor inblick i sin vardag kan det kännas lockande att dela nyheter kring vårdnadstvisten i sina kanaler. Detta är dock sällan en speciellt god idé då informationen lätt kan bli väldigt vinklad. 

Man ska även tänka på att information som en gång laddats upp på sociala medier sparas och för evigt finns att tillgå på internet. Där kan barnet ifråga riskera att få fatt i den och på sikt såras av hårda ord som riktats mot en av föräldrarna. Få barn vill läsa om sina föräldrars motsättningar på internet. 

Dessutom finns det en risk att försvåra processen och att elda upp motparten om man väljer att skriva om sin vårdnadstvist på sociala medier. I värsta fall kan man till och med anklagas för förtal av motparten. Att hålla händelseförloppet för sig själv är betydligt säkrare. 

För mer information samt tips om vårnadstvist för dig kan du hitta på webbsida: vårdnadstvistt.se